Nuorisotyöttömyys

työttömyys

nuorisotyöttömyys

Nuorisotyöttömyys on suuri haaste tällä hetkellä. Tälläkin hetkellä monet kouluttautuneet henkilöt ovat työttömiä. Tähän tilanteeseen on ajanut se, että monet koulutussuunnat valmistavat liikaa työvoimaa ammatteihin, joka jo ennestään kärsii työttömyydestä. Näin ollen jalan sijaa alalle on vaikea saada. Monet työpaikat vaativat lisäksi jo aiempaa työkokemusta, mutta miten työkokemusta voi saada, jos ei ole saanut vielä yhtäkään työpaikkaa? Tässäkin kohtaa työnantajien pitäisi katsoa enemmän hakijan innostuneisuutta sekä kiinnostuneisuutta, sillä monet työtehtävät voi oppia lyhyessäkin ajassa.

Nuorisoa tulisi tukea enemmän

Nuorisoa tulisi enemmän valmistaa työelämään sekä sen tuomaan haasteisiin. Nuorta tulisi tukea niin kouluissa sekä myös omassa perheessä, kun nuori hakee ensimmäistä työpaikkaansa. Kuntien kesätyöpaikat ovat oiva mahdollisuus oppia vastuuntuntoa sekä sitä, millaista on olla töissä. Monesti kaikenlainen työkokemus on eduksi ja ne kertovat hakijan aktiivisuudesta sekä reippaudesta. Näin ollen nuorten kannattaisi hakeutua vaikka lyhyisiinkin työsuhteisiin jo ylä-asteelta lähtien. Tällaisia työpaikkoja voisi olla kassa-apulainen tai hyllyttäjä esimerkiksi lähikaupassa taikka esimerkiksi postinjakajan työt. Nämä lyhyet työsuhteet eivät ehkä työkokemuksellisesti ole kovinkaan merkittäviä, mutta ennen kaikkea ne kertovat erityisesti nuoren aktiivisuudesta ja oma-aloitteisuudesta, joka on aina eduksi.

Koulujen vastuu

Tämän lisäksi kouluissa pitäisi olla enemmän kursseja, jotka valmistavat nuoria työnhakuun. Tällaisia voisivat olla erilaiset CV-pajat sekä kurssit, jossa ihan konkreettisesti tehdään ja muokataan omia työhakemuksia. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä myös työhaastattelua tulisi harjoitella. Jokainen harjoituskerta vahvistaisi nuoren itsetuntoa sekä varmuutta oikeaa työtä hakiessa. Kouluissa pitäisi puhua nuorille enemmän myös ammattiliitoista sekä työttömyyskassoista. Ne ovat työttömän tuki ja turva. Ammattiliitot auttavat silloin, jos nuori pääsee töihin ja työpaikalla tulee jokin ongelma. Näissä tilanteissa nuori voi olla voimaton, jolloin takana olisi suurempi taho, joka ajaa nuoren etuja. Monet nuoret eivät ole usein edes kuulletkaan ammattiliittojen tai työttömyyskassojen olemassaolosta, jolloin nuoret hakevat Kelan myöntämää toimeentulotukea. Tämä ei ole hyvä suunta kenellekään.

Vielä lopuksi

Kilpailu työpaikoista on kovaa ja valitettavasti jyvät erottuvat akanoista. Työnhakijan tulisikin enemmän asettautua myös yrittäjän tai muun työn tarjoajan saappaisiin ja ajatella työnhakua siltä kantilta. Mitä asioita itse arvostaisit työnantajana? Entä miten voisin parantaa omia mahdollisuuksiani työnhakijana? Haluammekin toivottaa enemmän rohkeutta ja aktiviisuutta kaikille nuorille ja tsemppiä työnhakuun!