Urasuunnittelu

ura1

urasuunnittelu

Urasuunnittelusta on tullut entistä tärkeämpää ja se onkin oivallinen tapa hahmottaa itselleen missä tilanteessa ollaan nyt ja mihin ollaan menossa.

Aivan yksin ei asian kanssa tarvitse kamppailla, sillä tarjolla on runsaasti eriliaisia neuvontapalveluja.

Työ-ja elinkeinotoimistot ympäri Suomen tarjoavat runsaasti erilaisia testejä, keskustelutukea sekä asiaan perehtyneiden ammattilaisten asiantuntevia neuvoja. Nämä tarjotut neuvontapalvelut kannnattaa todella käyttää hyödyksi jos yhtään mietityttää oma urasuunnittelu tai sen suunnittelemattomuus.

Yleisesti ottaen urasuunnittelu on tavoitteellista toimintaa, jossa tietoisesti pyritään tekemään oikeita ratkaisuja oman tulevaisuuden kannalta.

Lähtökohtana tulee olla henkilön omat tulevaisuudentoiveet ja niiden pohjalta aletaankin rakentaa kattavaa ja toimivaa suunnitelmaa.

Yleensä suunnitelma viedään loppuun asteittain ja sen seuranta on tärkeää, lähinnä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näin henkilön on huomattavasti helpompaa saavuttaa annetut tavoitteet, kun ne on palasteltu sopivan kokoiseksi moduuleiksi.

Urasuunnittelussa henkilön onkin hyvä pysähtyä ja miettiä seuraavia asioita.

  • Missä haluan olla tulevaisuudessa?
  • Mitä osaamista minulla on jo nyt?
  • Mitä osaamista tarvitsen lisää?
  • Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä?
  • Minkälainen työ olisi minulle mieluista?
  • Mitkä ovat todelliset mahdollisuuteni saavuttaa asetetut tavoitteet?
  • Mikä on ensimmäinen asia josta lähden toteuttamaan suunnitelmaani?

Yleensä näihin kysymyksiin vastaaminen koetaan suhteellisen helpoksi, mutta joissakin tapauksissa voi myös olla hyvä että tukena on ulkopuolinen henkilö, joka osaa asettua tarkkailijan rooliin ja kertoa tämän pohjalta oman mielipiteensä asiasta.

Joskus nimittäin asiantuntijan ja henkilön itsensä näkemykset asioista voivat erota suurestikin toisistaan ja silloin on hyvä istua alas ja keskustella asioista. Urasuunnittelun lähtökohtana ja ideana on kuitenkin ensisijaisesti se että ne ovat todellisia henkilön toiveiden kanssa, mutta myös se että ne eivät perustu fiktioon tai vääriin lähtökohtiin.