Verkostoituminen ja sen merkitys työtä hakiessa

verkostoit

Suuri osa suomalaisista vapaista ja vapautuvista työpaikoista ei koskaan päädy julkiseen hakuun, vaan ne ovat sisäisessä ja hiljaisessa haussa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että työpaikkoja on jatkuvasti tarjolla, mutta ne ovat piilossa eikä niihin pääse käsiksi, ellei ole verkostoja joiden kautta kuulee paikoista ja joiden kautta pääsee haastatteluihin. Voi melkein varmuudella sanoa, ettei nykypäivänä tai ainakaan tulevaisuudessa yksikään enää pärjää työelämässä ilman verkostoja. Verkostot eivät auta ainoastaan työnhaussa, vaan ne auttavat myös itse työn tekemisessä. Silloin, kun tarvitsee sparrausta tai taitoja, joita ei hallitse, verkostot astuvat arvoon arvaamattomaan.

Verkostoituminen

Verkostoituminen käsitteenä riippuu siitä, kuka sitä määrittelee. Kuka tahansa voi kuitenkin verkostua. Ainut mitä verkostoituminen vaatii on kiinnostuksen tavata uusia ihmisiä. Pelkkä tapaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan verkostoja pitää jaksaa ylläpitää. Nykypäivänä sosiaalisessa mediassa on todella helppoa verkostoitua, mutta siltikin kaikista tärkeimmät ja arvokkaimmat kontaktit ovat muualla kuin netissä: heitä ovat oikean elämän tutut, ystävät sekä aiemmat ja nykyiset työkaverit. Verkostoitumismahdollisuuksia tarjoavat myös erilaiset ammattiliitot ja opiskelupaikat. Ja miten verkostoitumista voi sitten hyödyntää työnhaussa?

verkostoituminen on tärkeää!

Työnhaku vaatii aina omaa aktiviisuutta

Verkostoituminen auttaa työnhaussa monin eri tavoin. Aivan ensimmäinen asia on tavata tuttujaan, ystäviään ja muita kontakteja, jotka voisivat suositella uuteen työpaikkaan tai esitellä omille kontakteilleen. Työnhakijan pitää myös tarkasti pohtia omia tavoitteitaan. Asioita, joita hänen tulee miettiä ovat muun muassa se, mikä ala häntä todella kiinnostaa ja onko jokin yritys erityisesti, jonne hän haluaisi töihin. Kun kohdeyritys on selvillä, työnhakijan kannattaa selvittää keneen tässä yrityksessä kannattaa ottaa yhteyttä, ja onko jo olemassaolevilla kontakteilla häneen jonkinlainen yhteys. Muiden mielipiteet työhakemuksesta ja ansioluettelosta kannattaa ottaa huomioon. Verkostoa tulee pitää aktiivisesti yllä, mutta maanvaivaksikaan asti ei kannata ryhtyä. Tapaamisistaan kannattaa myös pitää kalenteria. Sinne voi merkitä kenet on tpaavannut ja milloin sekä milloin aikoo ottaa heihin yhteyttä seuraavan kerran. Verkostoituminen ei ole koskaan yksisuuntaista, joten työnhakijan pitää tietenkin oolla valmis ja kiinnostunut auttamaan myös muita verkostossaan olevia ihmisiä.

Verkostoa ei koskaan kannata alkaa rakentaa hampaat irvessä. Väkisin ei synny hyvää jälkeä koskaan, joten verkostoja rakentaessa kannattaa keskittyä olemaan aidosti läsnä ja aidolla tavalla kiinnostunut ympärillä olevista ihmisistä. Kun verkosto tai verkostot ovat luodut, niistä kannattaa nauttia. On huomattu, että verkostot antavat ihmisille paljon uusia vinkkejä ammatiliisesti. Kohtaamiset voivat olla todella hedelmällisiä, kun samoista asioista kiinnostuneet ihmiset pistävät viisaat päänsä yhteen. Sosiaalinen ja ammatillinen kiinnostus ovat asioita, jotka välittyvät ja usein sellaisesta poikii paljon hyvää.